Çalışanların şirketlerine bağlılığı Velocity ile yükseliyor

Çalışanların şirketlerine bağlılığı Velocity ile yükseliyor

Geçtiğimiz üç yıla damgasını vuran Covid-19, dünya genelinde büyük bir değişim rüzgârı estirirken dünyanın dört bir yanında işletmelerin çalışma şekillerinde çeşitli değişikliklere neden oldu. Birçok işletme çalışanlarını ve müşterilerini güvende tutmak için uzaktan ve hibrit çalışma modeline geçmek zorunda kaldı. Uzaktan ve hibrit çalışma, esneklik ve iş-yaşam dengesini artırma gibi avantajları olsa da şirketler açısından şirket içi etkileşim ve kültürel bağları koruma açısından bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Yaklaşık üç yıl süren uzaktan çalışma deneyimi iş hayatında çeşitli olumsuz etkiler bıraktı.

Şirketler, çalışanların bir arada bulunmasını, iş birliğini artırmayı ve şirket kültürünü canlı tutmayı zorlaştıran birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Ancak, pandeminin sona ermesiyle birlikte rüzgâr tersine döndü. Google, Zoom, Microsoft ve META gibi dünya devlerinin yanı sıra Türkiye’de ve dünya genelinde birçok işletme ofise dönüşü teşvik etmeye başladı. Bu durum, uzaktan ve hibrit çalışmanın rahatlığını deneyimleyen çalışanların memnuniyetsizliğine neden oldu. Yetenekli çalışanlar uzaktan ya da hibrit çalışma imkânı sağlayan şirketlere yönelirken, birçok işletme yetkin çalışanlarını ellerinde tutma konusunda zorluklar yaşamaya başladı.

İşletmeler iş gücünü elde tutmak için yenilikçi çözümlere yöneliyor

Günümüzde yetkin çalışan bulmak ve bu çalışanları elde tutmak giderek zorlaşıyor. Yapılan araştırmalar Türkiye’de her 10 çalışandan 7’sinin iş değiştirmeyi düşündüğünü gösteriyor. Şirketler yetkin çalışanlarını kaybetmeleri halinde; önemli bir bilgi birikimine veda etme, iş yapış kalitesinin düşüşü, zaman kaybı, işlerin gecikmesi gibi pek çok problemle karşı karşıya kalabiliyor. İşletmeler PEAKUP Velocity gibi yenilikçi çözümlere yatırım yaparak iş gücü kaybının ve yaşanan sirkülasyonun önüne geçebiliyor. Velocity, ofiste çalışma kültürüne geçiş sürecini en iyi şekilde yönetmeyi sağlayan ve özelleştirilebilen şirket içi sosyal medya görevi gören bir yapı kuruyor. Çalışanların iletişimini kuvvetlendiriyor, çalışanlar kendilerini değerli hissediyor ve işe bağlılık oranlarında ciddi artışlar kaydediliyor. Velocity, şirket kültürünün benimsenmesinden pekiştirilmesine ve şirket aidiyet kültürünün oluşturulmasına kadar 60’a yakın modül içeriyor.

Uzaktan ve hibrit çalışma yaklaşımından ayrılan şirketlerin yetkin çalışanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten PEAKUP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toprakçı, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketlerin bu durumun üstesinden gelmek için insan kaynaklarına daha fazla yatırım yapmaları ve teknolojiden daha çok yararlanmaları gerekiyor. Velocity çözümümüzü kullanan şirketlerde çalışanların yüzde 70’inden fazlası şirket hedefleri, değerleri, amaçları ve işleyişini net bir şekilde anlayarak mutlu ve şirkete bağlı olarak çalışıyor. Çalışan deneyimi ve bağlılığı yüksek olan şirketler çok daha verimli çalışıyor ve rekabette öne çıkma fırsatı yakalıyor. Velocity, çalışan sayısı fark etmeksizin küçükten büyüğe tüm şirketlerde kullanılabiliyor.”

YORUMLAR YAZ